Gå direkt till innehåll
Säkerhet först: Hydroscands engagemang för en säkrare arbetsmiljö

Pressmeddelande -

Säkerhet först: Hydroscands engagemang för en säkrare arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö är en hälsosam arbetsmiljö. Hydroscands engagemang för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen skapar säkrare arbetsplatser och bättre arbetsmiljö för sina kunder och medarbetare.

I en tid där arbetsplatsolyckor utgör en allvarlig risk, är Hydroscand proaktiva och erbjuder tjänster som kan förebygga eller helt utesluta incidenter. Verkstadsöversyn och provtryckning utgör två exempel på de förebyggande åtgärder som Hydroscand tillhandahåller för sina kunder. Genom dessa tjänster upptäcks och åtgärdas skadade slangar, vilket förebygger och bidrar till att undvika allvarliga personskador.

Många av Hydroscands kunder genomför återkommande verkstadsöversyn och provtryckning av sina anläggningar och slangar som en del i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Denna försiktighetsåtgärd innebär att skadade slangar byts ut, vilket inte bara förhindrar kostsamma driftstopp utan också är viktigt för att värna om sina anställdas säkerhet och arbetsmiljö. Om en skadad slang går sönder kan en fin trycksatt stråle uppstå. En så kallad pinhole-stråle har en hastighet på ca 200 m/s, vilket motsvarar kulhastigheten från en pistol. Strålen kan penetrera huden och ge långvariga och allvarliga skador. Innehåller den trasiga slangen hydraulolja kan det i värsta fall innebära risk för amputation. För att en arbetsmiljö på företag som har anläggningar med slangar och ledningskomponenter ska vara säkrare är det viktigt att anläggningar och slangar kontrolleras kontinuerligt och byts ut innan de går sönder.

Förutom att se över anläggningar och byta ut trasiga slangar erbjuder Hydroscand slangskydd tillverkade i nylonfiberväv. Att använda Hydroscands slangskydd på en hydraulslang innebär att det i stället för en skarp stråle bildas en dimma när det går hål på en slang. Hydroscands slangskydd i textil för hydraulslangar är därför ytterligare en lösning och ett enkelt sätt att motverka olyckor på arbetsplatser. Enligt flera maskindirektiv ska textilskydd vara monterat på slangar i områden där människor kan komma i kontakt med dem.

Ett annat tillbehör som Hydroscand erbjuder är säkerhetsvajer. En säkerhetsvajer hjälper till att undvika allvarliga skador om slangen eller kopplingen skulle släppa. Det är även ett krav från Maskindirektivet att slangledningar som riskerar att orsaka skador måste fästas eller säkras för att öka säkerhetsnivån.

– Vi på Hydroscand arbetar med hälsa och säkerhet för våra medarbetare på flera sätt. Till exempel genomgår våra servicetekniker, som utför verkstadsöversyn och provtryckningar, regelbundna säkerhetsutbildningar. Alla servicetekniker som arbetar ensamma har också försetts med personlarm, vilka är kopplade till larmcentral så att de genom en enkel knapptryckning kan få kontakt med räddningstjänst om en olycka skulle uppstå, säger André Broström, konceptansvarig för SlangExpress på Hydroscand AB.

Genom sina tjänster, produkter och åtgärder befäster Hydroscand sitt åtagande att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla involverade parter.

Läs mer om Hydroscands tjänster.

Läs mer om Hydroscands slangskydd i textil.

Se Hydroscand utbud av säkertsvajer.

Ämnen

Kategorier


Om Hydroscand

Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och är idag marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien.

Globalt finns vi representerade med verksamhet i över 20 länder och erbjuder lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter.

I Sverige har Hydroscand över 75 slangservicebutiker och en rikstäckande mobil slangservice, känt under varumärket SlangExpress. Vi har 517 anställda och en omsättning på 1,48 miljarder kronor (2022).

Vi har som målsättning att alltid finnas närmast kunden med erfaren personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster.

Välkommen till Hydroscand!

Kontakter

Pontus Nygren

Pontus Nygren

Presskontakt VD Hydroscand Sverige & Danmark +46 (0)8-555 990 14

Om Hydroscand

Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och är idag marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Globalt finns vi representerade med verksamhet i över 20 länder och erbjuder lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter.

I Sverige har Hydroscand över 75 slangservicebutiker och en rikstäckande mobil slangservice, känt under varumärket SlangExpress. Vi har 517 anställda och en omsättning på 1,48 miljarder kronor (2022).
Vi har som målsättning att alltid finnas närmast kunden med erfaren personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster.

Välkommen till Hydroscand!