Gå direkt till innehåll
Hållbarhet på Hydroscand

Pressmeddelande -

Hållbarhet på Hydroscand

Hållbarhet är en strategisk prioritet för långsiktig lönsam tillväxt på Hydroscand. Hydroscand har publicerat sin hållbarhetsrapport för 2023. Genom att integrera hållbarhet som en naturlig del av verksamheten strävar Hydroscand efter att bidra till en bättre miljö samtidigt som det ökar företagets konkurrenskraft.

Hydroscand har en ambitiös och heltäckande ESG-agenda (Environmental, Social and Governance)och 2023 etablerade Hydroscand ett hållbarhetsforum för hela koncernen i syfte att påskynda sitt agerande ytterligare. Hydroscands engagemang för hållbarhet sträcker sig bortom klimatrelaterade frågor; Hydroscand strävar efter att bidra med meningsfulla aktiviteter inom flera områden och vill att deras handlingar ska bidra till en bättre värld för alla.

En central del av Hydroscands hållbarhetsstrategi är att ta ansvar för företagets påverkan på miljön, samhället och människor. Genom en kontinuerlig dialog med sina intressenter, inklusive anställda, kunder och partners, säkerställer företaget att dess hållbarhetsprioriteringar och metoder förblir relevanta och effektiva över tid. Hydroscand strävar efter att ta ledningen för att främja hållbarhet i sin bransch.

I Hydroscands hållbarhetsrapport går det att läsa att Hydroscands hållbarhetsarbete präglas av ansvar, transparens, etiskt uppförande och respekt för alla intressenter.

Gällande FN:s mål för hållbar utveckling, utvecklar Hydroscand hållbarhet inom tre fokusområden, som vart och ett definieras för att utgöra en del av den långsiktiga ryggraden i deras hållbara utveckling och framtida åtgärder. Tillsammans med sina kunder och leverantörer, agerar Hydroscand för att bli mer hållbara.

De tre fokusområdena är miljö, sociala frågor och styrning.

  • Miljö innebär att fokusera på ansvarsfull konsumtion och produktion.
  • Sociala frågor innebär att allt handlar om människorna, oavsett om det är företagets egna medarbetare, leverantörskedjan eller samhället i stort.
  • Styrning innebär att ta ansvar från inköp till kundrelationer.

En del av Hydroscands hållbarhetsarbete är att erbjuda produkter och lösningar som inte bara möter sina kunders behov, utan också bidrar till en mer hållbar framtid.

Till exempel engagerar sig Hydroscand i välgörenhetsinitiativ i länder som Sydafrika och Ukraina, vilket visar Hydroscands engagemang för att stödja och stärka samhällen i behov. Genom att driva ett projekt som finansierar skola och förskola i Sydafrika och stödja tillverkning av fältkaminer i Ukraina, visar Hydroscand sitt engagemang för att skapa långsiktiga och meningsfulla förändringar som gynnar människor och samhällen runt om i världen.

Dessa initiativ är bara några exempel på Hydroscands engagemang för hållbarhet och samhällsansvar. För att mäta och utvärdera sina hållbarhetsinsatser använder företaget den respekterade EcoVadis-plattformen och har stolt uppnått en bronsmedalj från EcoVadis för andra gången 2023. Hydroscands orubbliga fokus på kundnöjdhet har gett imponerande resultat, vilket återspeglas i deras starka Net Promotor Score (NPS) och höga andel återkommande kunder. Under 2023 fortsatte Hydroscand därtill att förbättra sitt Great Place to Work förtroendeindex ytterligare.

Ta del av Hydroscands hållbarhetsrapport och läs om Hydroscands hållbarhetsarbete.

Ämnen

Kategorier


Om Hydroscand

Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och är idag marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien.

Globalt finns vi representerade med verksamhet i över 20 länder och erbjuder lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter.

I Sverige har Hydroscand över 75 slangservicebutiker och en rikstäckande mobil slangservice, känt under varumärket SlangExpress. Vi har 517 anställda och en omsättning på 1,48 miljarder kronor (2022).

Vi har som målsättning att alltid finnas närmast kunden med erfaren personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster.

Välkommen till Hydroscand!

Kontakter

Pontus Nygren

Pontus Nygren

Presskontakt VD Hydroscand Sverige & Danmark +46 (0)8-555 990 14

Om Hydroscand

Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och är idag marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Globalt finns vi representerade med verksamhet i över 20 länder och erbjuder lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter.

I Sverige har Hydroscand över 75 slangservicebutiker och en rikstäckande mobil slangservice, känt under varumärket SlangExpress. Vi har 517 anställda och en omsättning på 1,48 miljarder kronor (2022).
Vi har som målsättning att alltid finnas närmast kunden med erfaren personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster.

Välkommen till Hydroscand!